Burgerlustvrung ‘Platina’

Archief

Hoesorde 2017

Hoesorde 2017

Schutteren op de wei 2017: vandaag was er een gezellig samenzijn met leden van de Vasteloavendsverain Kirchroa-Wes en de KV Burgerlust. Na een gezellig samenzijn en een sportieve wedstrijd mocht het echtpaar John Prevo en Marlies Prevo zich koning en koningin 2017 noemen!

Vasteloavensvrung, bijgaand vinden jullie de datums van de komende carnavalsevenementen voor het seizoen 2017-2018. Noteer deze datums alvast in de agenda!

Evenement Datum
Egelser Prinsenbal 18-11-2017
Damenzietsoeng 14-01-2018
Herrenzietsoeng 21-01-2018
Kingerkarneval 04-02-2018
Seniorenkarneval 05-02-2018
Koel(e) Party 09-02-2018
Prinsenreceptie en Prinsenbal 10-02-2018
Egelser Karneval 11-02-2018
Trek mit ós mit 12-02-2018
Egelse sjoenkelt 13-02-2018

Bedankt!

 Vier hant gedanst en gesjoenkeld dat de heide wagkelt en

mit üch allenui hant vier va de vasteloavend 2017 e fes

gemakt dat vier noeëts mieë vergeëte. Vier verware ganse

sjun herinneringe an ós proclamaties die zoeë sjpannend

woare, an de loestige bezeuke óp de sjoeële, an de koddige

kröatsje óppen crèche, de verzörgingshoezer,

de prinsereceptie woa ’t haof dörp vertroane woar, d´r mit

humor durchsjpekte sjluëteluëverdrag óp d’r Laethof en wie

kin ’t óch angesj, óch an d’r groeëte óptog óp

vasteloavendszóndig in Egelse en die drei döl daag.

‘t Is ing vasteloavend gewoeëde die

vier noeëts zalle vergeëte.

 

Vier danke gidderinne deë dat -óp welke

maneer da óch- meugelik hat gemakt.

 Prins Roy I (Hopman)

en Jeugdprins Shane I (Cohnen)


De KV Burgerlust kan terugkijken op een

geslaagd carnavalsseizoen en

dankt dan ook iedereen die dit

mede mogelijk hebben gemaakt.

Zoals al vele jaren het geval is maken op ‘Vetdonesjdig’ de Auw Wiever van de Grönsjtroat, ook wel de Koetsche Gruuskes genoemd, een pitsstop in Egelse, om daar onze Prins en Jeugdprins va Egelse te eren met hun prinsschap.Aanstaande donderdag 23 februari is het weer zover. Rond de klok van 13.00 uur zullen de dames van de Grönsjtroat de Burgerlust wederom vereren met een bezoek. De aankomst is gepland op het Horecaplein aan de entree van de Bistro.
Blijft nog het feit te vertellen dat de Burgerlust dit jaar geen medailles meer uitreikt aan de dames maar ordes. Mót effe gezaat zieë.

Op carnavalsdinsdag Sjoenkelt Egelse met een speciaal optreden van Wir sind Spitze in d’r Narrentempel het Socio project. Uur kómt toch óch en vier mit ós mit vanaf 19:30 uur.

Niet alle kopij is in de jubileumeditie van D’r Vóttekletsjer geplaatst kunnen worden.De trouwe lezers van de carnavalskrant va Egelse willen wij het bijgaande artikel niet onthouden.

Uit de oude doos

In de jaren zestig vonden in zaal Bresser, de toenmalige narrentempel van de KV Burgerlust, Caritasavonden plaats, waar bij de opbrengst ten goede kwam voor het goede doel.

Tijdens een van deze Caritas avonden vond er een verloting plaats. De bezoekers konden tegen een kleine vergoeding deelnemen bij het raden van de naam van de pop. Zie daarvoor ook de bijgaande foto’s. Deze pop werd toentertijd gewonnen door wijlen mevrouw Rozema die de juiste naam van de pop, Annelies, wist te raden.

Deze pop heeft jaren in huize Rozema in de glazen vitrinekast gestaan en later bij zoon Jo , ook wel bekend als ‘der ansager’ tijdens de optocht in de Brandstraat. Na aangeven van mevrouw Rozema behoord deze bijzondere pop thans toe aan haar kleindochter Serana en zo geschiedde.

Op maandag 20 februari verschijnt de Jubileumeditie van D’r 33e Vöttekletsjer.De carnavalskrant van Egelse wordt dan verspreid samen met De Anselbode.

Voor mennsen die deze canavalskrant niet ontvangen kunnen deze digitaal lezen op de website van de Burgerlust.

Ook kan de carnavalskrant gratis worden afgehaald bij Pierre Jongen op Laurastraat 37 (M 06-25486991)