Burgerlustvrung ‘Platina’

Prins va Egelse:

Jeugdprins va Egelse:

Hoesorde 2020

Archief

IN MEMORIAM

Ton Damen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde Ieëre-road lid

Ton Damen

Ton was jaren een drijvende kracht achter de financiën van onze vereniging en reeds enkele jaren een actief lid van d’r Ieëre-Road.

Het zijn vaak de kleine dingen die in je herinnering blijven: de vredige momenten samen, een glimlach, een bepaald gebaar. Hoe zwaar het nu ook is, op den duur zullen deze kleine dingen het verdriet verzachten.

D’r Ieëre-Road wenst Marian en de kinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

IN MEMORIAM

Ton Damen

Maandag 18 mei bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerd Ieëreroadslid TON DAMEN

Ton zwaaide de scepter over ‘ós Egelse’ in 1999 als Prins Ton III. Bij zijn aftreden als Prins trad hij toe tot D’r Prinse Road Egelse.

Vanaf 2001 was Ton lid van de Raad van Elf en vervulde onder andere de functie van penningmeester.

Vanaf 2016 versterkte Ton onze Ieëre-Road; het adviesorgaan, waar heel veel kennis over de KV Burgerlust 1924, en de carnaval in zijn algemeen, aanwezig is.

Ton was een zeer gewaardeerd ‘familielid’ van onze KV Burgerlust 1924. In zijn gezonde jaren was Ton altijd aanwezig. Vanaf het moment dat zijn gezondheid hem in de steek liet, probeerde zoveel als mogelijk deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging.

Zijn 100% inzet voor de KV Burgerlust, zijn gulle lach en positieve instelling zullen wij zeker missen!

De KV Burgerlust 1924 wenst Marian en de zonen Bram en Mathijs heel veel sterkte bij de verwerking van dit verlies!