Historie

Beste lezer,

In 2021 is de KV Burgerlust van start gegaan met het inrichten van het ‘Historisch Archief’ op haar website. Het doel van het Historisch Archief is de geschiedenis van de Burgerlust in woord en beeld digitaal te presenteren aan alle die daarin geïnteresseerd zijn. Het Historisch Archief is opgebouwd uit verschillende thema’s waarbij gestreefd wordt de informatie zo volledig mogelijk aan te bieden.
Als bij het lezen van de historie onvolledigheden of onjuistheden ontdekt worden, houdt de KV Burgerlust zich aanbevolen ons hiervan in kennis te stellen via info@burgerlust.nl
De KV Burgerlust wenst u veel plezier bij het ‘surfen’ door het Historisch Archief.

HISTORIE

KV Burgerlust 1924

De KV Burgerlust 1924 is de oudste carnavalsvereniging van Kerkrade. De vereniging werd opgericht op 27 december 1924 en is gevestigd in Eygelshoven. De naam Burgerlust is uitzonderlijk in de carnavalswereld. Hoe men tot deze naam is gekomen is uit onderzoek nooit achterhaald kunnen worden.

 


Organisatie

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de Raad van Elf. Aan het hoofd van het bestuur staat de voorzitter/president. Daarnaast is er een Prins Road waarin de ex-Prins en ex-Jeugdprins na hun regeringsperiode toetreden. De werkzaamheden van de jaarlijkse activiteiten worden mede ondersteund door de Burgerlust Sjtielle. De organisatie van de carnavalsoptocht wordt georganiseerd door de commissie “Egelser Óptoch”. Dan is er een Dans en Showgroep Burgerlust. Deze groep jonge meiden treden tijdens de activiteiten van de vereniging op.

Raad van Elf

Voor de organisatie van de activiteiten in Eygelshoven wordt door de Raad van Elf ook buiten het carnavalsseizoen vergaderd. Naast het dagelijks bestuur zijn er een aantal commissies die voor de organisatie van de activiteiten verantwoordelijk zijn. Bij officiële gebeurtenissen loopt de ceremoniemeester voorop gevolgd door de leden van de Raad van Elf. De rij wordt gesloten met de voorzitter/president en de Prins met zijn adjudant.

Activiteiten

De vereniging stelt zich tot doel de carnavalscultuur in de gemeenschap Egelse te stimuleren, te organiseren en te begeleiden. Hiertoe worden verschillende activiteiten ontwikkeld voor jong en oud.

Egelser Prinsenbal – Tijdens de voorlaatste zaterdag van november wordt de nieuwe Prins va Egelse uitgeroepen.
Damenzietsoeng – De jaarlijkse carnavalszitting voor de dames.
Herrenzietsoeng – De jaarlijkse carnavalszitting voor de heren.
Kingerkarneval – De jaarlijkse zitting voor de schoolkinderen waarbij tevens de nieuwe Jeugdprins wordt uitgeroepen.
Seniorenkarneval – De jaarlijkse carnavalszitting voor de ouden van dagen.
Koele Party – Dit jaarlijkse carnavalsfestijn voor de jeugd vindt buiten plaats.
Carnavalszondag – Sleuteloverdracht om 10:00 uur door de Burgemeester van Kerkrade. Vanaf 14.11 uur trekt de carnavalsoptocht door Eygelshoven.
Carnavalsdinsdag – Vanaf 16:00 uur Egelse Sjoenkelt. Om 23:30 uur vindt de abdicatie van de Prins en Jeugdprins plaats en wordt de Sleutel teruggegeven.

Chronologie

Presidenten

Als eerste president van de KV Burgerlust werd de heer Jos Jurgens in 1924 benoemd.
Presidenten sinds 1924:

  • 1924-1929 Jos Jurgens
  • 1930-1948 Hub Klinckenberg
  • 1949-1955 Sjeng Stouthart
  • 1956-1973 Nic Hommel
  • 1974-1986 Sjef Dohmen
  • 1987-1998 Jos Schneiders
  • 1999-2006 Wim Frings
  • 2007-2015 Léon Wetzelaer
  • 2016-0000 John Prevo

Prinsen va Egelse

Eerst in 1935 proclameerde de KV Burgerlust haar eerste Prins va Egelse en wel de heer Jacques I Deltrap. Nadien volgden nog twee prinsen in 1936 en 1937. Door de crisis jaren en de oorlog eind jaren dertig is geen Prins geproclameerd. Eerst na WO II in 1947 werd weer een Prins geproclameerd. De Prinsen Jan Beelen en Thomas Richter zijn twee seizoenen achtereenvolgend prins geweest. De eerste omdat de KV Burgerlust geen opvolger kon vinden. De tweede door de Golfoorlog is de prins aangebleven.

Prinsengalerij:

1935 Jacques I Deltrap
1936 Peter I Merkelbach
1937 Jüp I Cremers
1947 Wiel I Gielgens
1948 Frans I Leerssen
1949 Leo I Heijnen
1950 Jan I Beelen
1951 Jan I Beelen
1952 Frans II Gooren
1953 Wiel II Jongen
1954 Hub I Eussen
1955 Jo I Wolak
1956 Jo II Jeurissen
1957 Hein I Stams
1958 Hub II Jongen
1959 Wim I Rutzerveld
1960 Wim II Theunissen
1961 Jo III Jussen
1962 Ton I Brull
1963 Frans III van Espen
1964 Jo IV Stouthart
1965 Wiel III Hupperman
1966 Paul I Janssen
1967 Joep I Haanraats
1968 Fer I Gerards
1969 Jo V Jongen
1970 Wim III Frings
1971 Ger I Moors
1972 Jo VI Jacobs
1973 Fred I Leuven
1974 Fran I Schörgers
1975 Mathieu I Wijns
1976 Paul II Schobben
1977 Nico I van Duin
1978 Loek I van den Camp
1979 René I Zeelen
1980 Cor I Chudy
1981 Bert I Meertens
1982 Frits I Haanraats
1983 Jo VII Smeets

 

1984 Bert II Soomers
1985 Peter II Jongen
1986 Ton II Cremers
1987 Philip I Baadjou
1988 Paul III Klinkenberg
1989 Patrick I Hoebink
1990 Danny I van Vlodrop
1991 Thomas I Richter
1992 Thomas I Richter
1993 Maurice I Spapens
1994 Ramon I Palmen
1995 Rob I Wennekes
1996 Roger I Wijnands
1997 Jos I Frings
1998 John I Prevo
1999 Ton III Damen
2000 Harm I Jacobs
2001 Norbert I Hoepermans
2002 Ed I Limpens
2003 Sven I van Bergen
2004 Dave I Weckseler
2005 Tim I Elzinga
2006 Tijs I Tans
2007 Roger II Vliegen
2008 Marcel I Peeters
2009 Bas I Cremers
2010 Kevin I Bazen
2011 Barry I van Hoof
2012 Machiel I Kerres
2013 Steffen I Schneiders
2014 Joey I Geraets
2015 Gideon I Wetzelaer
2016 Huub I Meertens
2017 Roy I Hopman
2018 Ramon II Pluijmaekers
2019 Florial I Rijlaarsdam
2020 Bram I Dirix
2021 Geen Prins
2022 Geen prins
2023 Ralf I Schlangen
2024 Dylan I Frings

 

Beschermheren

In 1947 werd de toenmalige burgemeester van Eygelshoven, de heer Boyens benoemd tot eerste beschermheer van de KV Burgerlust. Na zijn periodes waren de volgende personen die dit ereambt vervulden voor de vereniging.

Beschermheren sinds 1947:

1947-1969 dhr. H.J. Boijens
1974-1983 dhr. N. Hommel
1984-2000 dhr. H. Gloudemans
2002-0000 dhr. F. Leuven

Prinsengarde Burgerlust

In 1948 werd een Prinsengarde opgericht ‘ter bescherming van de Prins’. De eerste commandant van de Prinsengarde was de heer Hub Römkens. Ter ere van de Prinsengarde is in 1949 een ‘schlager’ gemaakt ‘O klinge schönne Gardemann’. Muziek van de heer Guus Janssen en de woorden waren van de heer Hein v.d. Straten.

Buuttereedners

Naarmate het aantal evenementen in de vijftiger jaren groeide bij de Burgerlust deed de behoefte aan eigen “Buuttereedners” zich voelen. Een vaste kern vormde zich te weten de heren H. Zeelen, N. Hodenius, Chr. Ligtvoet, J. Starmans en J. Ligtvoet

Muulebaak trio

Was het de heer F. Gielgens, die in vroegere jaren met diverse dansgroepen cachet aan de optredens van de Burgerlust gaf, sedert 1955 oogstte hij de mooiste successen met het door hem geleide “Muulebaak-Trio”. De oorspronkelijke bezetting van het Muulebaak-Trio waren de heren Nic Hommel, Frans Gielgens en Frans van Dijk. Omdat de heer N. Hommel in 1957 president werd bedankte hij zich voor het Muulebaak-Trio. De opengevallen plaats werd opgevuld door de heer N. Hodenius. In 1964 veranderde de bezetting en bestond toen uit de heren F. van Dijk, A. Hodenius en J. Hermans.

Tanzmariechen

De Prinsengarde van de Burgerlust werd in 1956 uitgebreid met een tanzmariechen. Het eerste tanzmariechen van de Burgerlust was mej. Thea Braun. Na haar hebben vele tanzmariechen de eer gehad hun danskunsten te tonen.

Tanzmariechen:
1955-1957 Thea Braun
1958-1960 Mia Degens
1961-1963 Louisa Thelen
1964-1964 Marianne Meerten
1965-1969 José Janssen
1969-1972 Bertie Derks Jurgen
1973-1974 Yvonne van Dijk
1975-1978 Claire Wassen
1979-1980 Jacqueline Hendriks
1981-1989 Onbekend
1990-1992 Esther Merken
1993-1995 Sandra Puts
1996-1996 Onbekend
1997-2001 Joyce Vliegen
2002-2003 Steffi Limpens
2004-2006 Suzanne Daniëls
2007-2009 Joyce Vliegen
2010-2013 Femke van Haaren
2014-2015 Geen
2016-2018 Yannai Hoeppermans
Jeugdtanzmariechen:
1959-1960 Ria Zeelen
1961-1962 Netty Kregting
1964-1964 Annemie Belders
1970-1974 Claire Wassen (1972 Nettie Ubachs)
1977-1977 Jacqueline Damen
1985-1986 Esther Merken
1987-1989 Esther Merken / A. Lubberdink
1997-2001 Steffi Limpens / Baps Brouns
2002-2002 Baps Brouns
2009-2009 Femke van Haaren
2012-2012 Yannai Hoeppermans

Ieëreroad

In 1956 bij het aantreden van de heer Nic Hommel als president van de KV Burgerlust werd gelijktijdig een Ieëreroad gevormd waarin in verband met de verdiensten voor de vereniging zitting namen de heren J. Stouthart, J. Deltrap en F. Gielgens. In 1997 wordt de Ereraad nieuw leven ingeblazen. De huidige Ieëreroad staat de vereniging met raad en daad terzijde.

Tanzmariechentoernooi

Het eerste Tanzmariechentoernooi in Nederland werd door de Burgerlust georganiseerd op 9 februari 1958. Twee wisselbekers werden ter beschikking gesteld voor de Nationale – en Internationale kampioen. Dit Tanzmariechentoernooi bracht de Burgerlust grote faam in binnen- en buitenland. Tot aan Keulen toe melden zich de tanzmarieches aan. Dit toernooi heeft tot en met 1969 plaatsgevonden.

Klaroenencorps naar Fanfarecorps

Sinds de oprichting van het Klaroenencorps in 1959 vond de opening van het evenement plaats onder luid tromgeroffel en klaroengeschal. De eerste muzikale leider was de heer Sjef Jacobs. In 1980 werden de klaroenen afgeschaft en kwamen er blaasinstrumenten voor in de plaats.

Jeugdprinsen va Egelse

De eerste Jeugdprins va Egelse die door de KV Burgerlust in 1960 werd geproclameerd was Fer Crijns. Jeugdprins Roy Frings is twee seizoenen achtereenvolgens jeugdprins geweest. Door de Golfoorlog is hij aangebleven.

Jeugdprinsengalerij:

1960 Fer I Crijns
1961 Rob I Collaris
1962 Hub I Stalman
1963 Frans I Willeme
1964 Paul I Willemse
1965 Maurice I Demeulemeester
1966 Vic I van Well
1967 Rainier I Eggen
1968 Jos I Hermans
1969 Frits I Haanraats
1970 Pieter I van den Nieuwenhuijsen
1971 Rob II Brull
1972 Ed I Bisscheroux
1973 Fred I Rutzerveld
1974 Marco I Linssen
1975 Marcel I Wiertz
1976 Gerard I Korbel
1977 Garry I Krasovec
1978 Ruud I Snoeren
1979 Andy I Bremen
1980 Rico I Bronneberg
1981 Danny I van Vlodrop
1982 Frank I Hendriks
1983 Patrick I Gerris
1984 Semjo I Soewarso
1985 Guido I Janssen
1986 René I Strolenberg
1987 Danny II Jacobs
1988 Nicky I Merken
1989 Robin I Dingemans
1990 Roy I Frings
1991 Roy I Frings

 

1992 Björn I Brouns
1993 Bas I Cremers
1994 Bart I Jacobs
1995 Rico II Doveren
1996 Danny III Hupperts
1997 Tim I Hendriks
1998 Ceriel I Roland
1999 Florial I Rijlaarsdam
2000 Rik I Janssen
2001 Joep I Brouns
2002 Lawrence I Barwasser
2003 Jeffrey I Caenen
2004 Etiënne I Vercouteren
2005 Dylan I Frings
2006 Luca I Michel
2007 Mikey I Jungen
2008 Dion I Ritzen
2009 Jurian I van den Camp
2010 Simon I KLeijnen
2011 Antwan I Horbach
2012 Jerry I Hummel
2013 Luuk I Hermans
2014 Rayvano I Lückers
2015 Owen I Janssen
2016 Mika I Vanderheijden
2017 Shane I Cohnen
2018 Kian I Janssen
2019 Jelle I Krol
2020 Yarno I Degens
2021 Geen Jeugdprins
2022 Geen Jeugdprins
2023 Stan I Frings
2024 Jop I Jacobs

Vorst Frans Gielgens

Op 7 oktober 1963 werd in een besloten vergadering de heer F. Gielgens benoemd tot de eerste Vorst van de Burgerlust. Zijn installatie als Vorst vond plaats op 24 november 1963. Tot op heden is de heer F. Gielgens de enige die tot vorst is benoemd worden.

Prinse Road

In 1968 werd de Prinse Road opgericht onder andere met als doel ex-Prinsen na hun prinsschap op te vangen en niet “in een zwart gat vallen”. Vanaf de oprichting van d’r Prinse Road treedt jaarlijks de ex-prins en sinds enkele jaren ook de ex-jeugdprins toe tot het selecte gezelschap van Egelser prinsen. De eerste president van D’r Prinse Road was ex-prins de heer Hub Jongen. In 2019 is Thomas Richter benoemd tot ere President van d’r Prinse Road.

Presidenten Prinse Road sinds 1968:

1968-1973 Hub Jongen
1974-1977 Wim Rutzerveld
1978-1984 Hein Stams
1985-1989 Fer Gerards
1990-1994 Paul Schobben
1995-1996 Maurice Spapens
1997-1998 Geen
1999-2019 Thomas Richter
2020-0000 Gideon Wetzelaer

Gemeenschapsstandaard

In 1969 reikte d’r Prinse Road voor de eerste keer een emaille plaquette uit aan Maria Gommers (atlete) en Sjeng Collard (soigneur). In 1970 en begin 1971 mochten respectievelijk Rinie Wagtmans en Fedor den Hertog (wielrenners) en hierna Bert van Dongen en Rien van Nunen (AVRO-programma: breng eens een zonnetje) een plaquette in ontvangst nemen.
Vanaf eind 1971 werd de Gemeenschapsstandaard uitgereikt aan Eygelshovenaren en plaatselijke verenigingen. De eerste Eygelshovenaar die de Gemeenschapsstandaard in ontvangst heeft mogen nemen was de commandant van de Prinsengarde de heer H. Römkens.

Standaarddragers:

1971 dhr. H. Römkens
1972 dhr. Sj. Stouthart
1973 dhr. J. Ligtvoet
1974 dhr. N. Hommel
1975 mevr. N. Kostrewa
1976 dhr. J. Starmans
1977 mevr. T. Quaedvlieg
1978 dhr. W. Jongen
1979 mevr. D. Benders-Berkers
1980 mevr. Meeuwsen-Bögels
1981 dhr. J. Persoon
1982 dhr. J. Dohmen
1983 mevr. M. Gelissen-Sieben
1984 dhr. W. Janssen
1985 mevr. C. Collin-Maas
1986 mevr. T. Claus-Jongen
1987 mevr. E. Zeelen-v.d. Akker

 

1988 dhr. R. van Hooft
1989 dhr. G. Janssen
1990 dhr. B. Pierweyer
1991 mevr. A. Eggen-Peters
1992 dhr. H. Gloudemans
1993 St. Eygelshoven door de eeuwen heen
1994 mevr. P. Krings-Takken
1995 mevr. M. Nickien-Eydems
1996 mevr. M. Rijlaarsdam-Frangez
1997 dhr. J. Houben
1998 geen uitreiking
1999 dhr. J. Jongen
2000 Laura Hopel Combinatie
2001 Gemengd Kerkelijk Zangkoor
2002 Harmonie St. Caecilia
2003 mevr. A. Derks-Wetzels

Gulden Humor

Als lid van de carnavalsbond “Samewirkende Limburgse Vasteloavendsvereniginge”, mag de KV Burgerlust per toerbeurt de uitreiking van de Orde van de Gulden Humor organiseren. De orde van de Gulden Humor is de hoogste Limburgse carnavalsorde die jaarlijks wordt uitgereikt. De KV Burgerlust is viermaal de eer toegekend deze uitreiking te mogen organiseren.

Ridders in de Orde van de Gulden Humor:

1973 dhr. J. Keuzekamp (leider Rythmic Group Schinveld)
1979 dhr. N. Hommel (oud-president en beschermheer Burgerlust)
1988 dhr. T. Wöltgens (oud-burgemeester Gemeente Kerkrade)
2018 dhr. F. Timmermans (Europarlementariër)

Dans en showgroep Burgerlust

De onder huidige naam optredende Dans- en showgroep Burgerlust werd in 1974 opgericht in opdracht van de Elvenraad door Sjef Wiertz onder de naam Burgerlustmeëdjes. Deze naam is gedurende de jaren diverse malen veranderd waaronder de naam Burgerlustballet Tiffany. Vanaf 1983 tot 1991 is er ook een jeugddansgroep Smile geweest die tijdens het kindercarnaval optraden.

Boek D’r Prins va Egelse

De eerste uitgave van het boek “D’r Prins va Egelse” was in december 1984. Het boek bevatte een overzicht van alle Presidenten, de Vorst en de Prinsen die de Burgerlust op dat moment hebben gehad. Daarnaast zijn in het boek een groot aantal foto’s van het carnaval door de jaren heen opgenomen. In november 2013 verscheen een herziene uitgave van het boek. Naast alle personen die een functie of rol hebben gehad binnen de vereniging is de historie van de Burgerlust beschreven.

Carnavalskrant

De carnavalskrant D’r Vóttekletsjer verscheen voor de eerste keer in 1985. Vanaf 1992 was er een speciale editie van D’r Vóttekletsjer en wel D’r Klinge Vóttekletsjer, welke voornamelijk gericht was op de jeugd. Deze speciale editie is elfmaal verschenen en hierna opgegaan in D’r Vóttekletsjer.

Burgerlust Sjtielle

1988 werd een ondersteuningscommissie in het leven geroepen om de vereniging te ondersteunen bij alle op- en afbouw werkzaamheden van de narrentempel als ook het bezetten van de entree en de bonnen verkoop. Vanaf 1989 kreeg deze commissie de naam Burgerlust Sjtielle en hun eerste voorzitter werd Fritz van de Winkel.

D’r Egelser Óptoch

In 2021 is de nieuwe Burgerlust commissie “Egelser Óptoch” opgericht, dit als vervanging van het Optochtcomité Egelse. De eerste voorzitter van de commissie is Dhr. Jos Kleijnen.

De bovenstaande historie van de KV Burgerlust 1924 is eveneens terug te vinden in de vrije encyclopedie Wikisage. Wikisage.org/wiki/KV_Burgerlust_1924