BEDANKT

Vier hant gedanst en gesjoenkelt dat de heide wagkelt en mit üch allenuij hant vier van de vasteloavend 2024 e fes gemakt, dat vier noeëts mieë vergete.

Vier verware ganse sjun herinneringe an ós proclamaties die zoeë sjpannend woare, an de loestige bezeuke óp de sjoeële, an de verzorgingshoezer, de prinsenreceptie woa vöal lüj vertroane woare, d’r mit humor durchsjpekte sjuëteluëverdrag óp d’r Latehof en ken ’t angesj, óch an d’r groeëte óptoch.

’t Is ing vasteloavend gewoeëde die vier noeëts zalle vergeëte. Vier danke gidderinne deë dat -óp welke maneer da óch- meugelik hat gemakt.

De KV Burgerlust 1924 kan terugkijken op een geslaagd carnavalsseizoen en dankt dan ook iedereen die dit mede mogelijk hebben gemaakt.