Artiesten

Op deze pagina zijn alle artiesten sinds 1924 met naam dan wel met foto in chronologische volgorde opgesomd.

Op basis van de Limburgsche Dagbladen, uit het krantenarchief Delpher, zijn alle artiesten genoteerd zoals deze voor de eerste maal voorkwamen.
Al deze artiesten hebben één of meerdere keren een optreden verzorgd op de bühne van de Burgerlust.

Als u in het bezit bent van een foto van een artiest die alleen met naam is vermeld dan zouden wij graag hiervan een digitale versie willen hebben. De foto kan worden verzonden naar info@burgerlust.nl