Prinsenreceptie Jubileumprinsen

De KV Burgerlust heeft de eer iedereen uit te nodigen op de Prinsenreceptie, die plaats zal vinden op zaterdag 10 februari vanaf 20.33 tot 22.00 uur in het Socio-Project in Eygelshoven. Op deze receptie kan iedereen onze hoogheden Prins Dylan I (Frings) en Jeugdprins Jop I (Jacobs) en hun familie feliciteren met de benoeming als Prinsen 2024 van Egelse.