Overige

Op deze pagina zijn opgenomen ordes voor bijzondere verdiensten, zoals o.a. het gouden en zilveren handje, wat nu de twee hoogste ordes zijn van de Burgerlust. Dan zijn er ordes die op eigen titel van de persoon worden uitgereikt. De verschillende organisatieonderdelen van de vereniging dragen hun eigen orde zoals de Raad va Elf en anderen.

Van 1958 tot en met 1969 is door de KV Burgerlust het Internationaal Tanzmariechen Toernooi georganiseerd. Ter herinnering hiervan werden ordes en andere aandenkens met name aan de deelnemers uitgereikt. Tijdens jubilea en recepties van Prinsen en Jeugdprinsen zijn sigaren uitgereikt als ook buttons van het Prinsenkoppel. In de jaren door heeft de Raad van Elf en d’r Prinse Road verschillende steken gedragen.

Als er nog andere ordes en herinneringen zijn zoals op deze pagina worden getoond, houdt de vereniging zich aanbevolen om een foto met toelichting daarvan te ontvangen. Deze informatie kan worden verzonden naar info@burgerlust.nl