BEDANKT

BEDANKT

Vier hant gedanst en gesjoenkelt dat de heide wagkelt en mit üch allenuij hant vier van de vasteloavend 2024 e fes gemakt, dat vier noeëts mieë vergete. Vier verware ganse sjun herinneringe an ós proclamaties die zoeë sjpannend woare, an de loestige bezeuke óp de...
BEDANKT

Prinsenreceptie Jubileumprinsen

De KV Burgerlust heeft de eer iedereen uit te nodigen op de Prinsenreceptie, die plaats zal vinden op zaterdag 10 februari vanaf 20.33 tot 22.00 uur in het Socio-Project in Eygelshoven. Op deze receptie kan iedereen onze hoogheden Prins Dylan I (Frings) en Jeugdprins...
JUBLIEUM JEUGDPRINS JOP I (JACOBS)

JUBLIEUM JEUGDPRINS JOP I (JACOBS)

In een bomvol Socio Project werd afgelopen zondag 4 februari tijdens de kindercarnaval van de KV Burgerlust, Job Jacobs geproclameerd als Jubileumjeugdprins Job I. Job is een zoon van Joep en Nicole Jacobs-Schneiders en jongere broertje van Anne. De prinselijke...
BREAKING NEWS!

BREAKING NEWS!

De Herrenzietsoeng is uitverkocht. De mannen die wel een entreekaart hebben kunnen bemachtigen kunnen zich verheugen op een prachtig programma. De narrentempel het Socio-Project gaat om 9.00 uur open en kunnen jullie alvast genieten van een lekker bord met spek en...
SENIOREN KARNEVAL 2024

SENIOREN KARNEVAL 2024

SENIORENKARNEVAL Op maandag 5 februari 2024 vindt de traditionele Seniorenkarneval van de KV Burgerlust plaats in d´r Narrentempel het Socio-Project in Eygelshoven. Een keur van artiesten zullen tijdens het jubileumseizoen uit onze regio en tot aan Keulen toe...