Burgerlustvrung ‘Platina’

Prins va Egelse:

Jeugdprins va Egelse:

Hoesorde 2020

Archief

De KV Burgerlust met Prins Ramon II, die eerst nog moest aftreden als Prins Ramon I bij LHC, op bezoek in de narrentempel van Egelse die gisteravond het domein was van de elveraad van LHC.

Namens de KV Burgerlust proficiat LHC met Prins Ron III

      

Egelse is een nieuwe hoogheid rijker: Prins Frits I. Onze plaatsvervangend hofzanger zingt uit volle borst de Burgerlustmarsch!

De Venlose zanger Wiel Vestjens heeft de Gouden Narrenkap zaterdag in ontvangst genomen.

In het Schutterijmuseum in Steyl is de Limburgse vastelaovesonderscheiding uitgereikt. Eén keer in de vier jaar ontvangt iemand de onderscheiding die door de SLV, de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge wordt toegekend.

Tekst: 1Limburg

Foto: L1

Prins va Egelse 2018

Prins Ramon II Pluijmaekers “inne echte Egelser jóng”. Prins Ramon woont samen met zijn vriendin Peggy en hebben samen twee kinderen Roel en Celina. Ramon is een zoon van Harry en Lenie Pluijmaekers. In het dagelijkse leven is de nieuw bakken Prins werkzaam als elektriciën bij de firma Homij en op zondag is hij te vinden op het sportcomplex van LHC als grensrechter. De prinselijke residentie is gelegen in Brandstraat 9 uiteraard in Eygelshoven.

De hoesorde van de KV Burgerlust omvat de thema’s carnaval en het mijn verleden in ós Egelse.

Bovenin staat de toren van het oude kerkje met rechts daarnaast het 55 jarig bestaansfeest van de carnavalsbond het SLV.  Hierna volgt de mijnschacht, het houweel van de ceremoniemeester van de Burgerlust. Tieske was het symbool van de Gulden Humor in 1998. De uitreiking van de orde van Gulden Humor vindt na 20 jaar in 2018 wederom in Eygelshoven plaats. Onder Tieske de elektrische centrale en koeltoren van de mijn Julia. En die zijde eindigd de orde met het snoepje dat tijdens de carnavalsoptocht wordt uitgestrooid.

Links naast het oude kerkje het mijnpaard zoals deze zijn ingezet in de mijn Laura. Daarna het Socio Project d’r Narrentempel van de Burgerlust gevolgd door het carnavalsmasker. In het verleden heeft de vereniging ook een Prinsengarde gehad waarvan de koperen helm is afgebeeld. Zo ook was er in het verleden een klaroenenkorps wat later is omgeformeerd naar een fanfarecorps, vandaar de muzieknoot en de trommel.

Zoals al vele jaren het geval is opent de KV Burgerlust op d’r elfde van d’r elfde intern het nieuwe carnavalsseizoen.

Ook nu weer was de Burgerlustfamilie bij de aftrap van het nieuwe seizoen aanwezig. Alvorens getoast werd op het nieuwe seizoen is er een foto gemaakt van de hele Burgerlustfamilie.

De vereniging mocht twee nieuwe Sjtielle leden installeren te weten de heren Dave Lebens en Max Boermans. De dans en showgroep Burgerlust heette mejuffrouw Hoeppermans welkom. De Raad van Elf kreeg versterking van de heer Maurice Janssen.

Ook waren er jubilarissen in ons midden. Mejuffrouw Iris van Haaren van de Dans en showgroep viert haar  5 jarig lidmaatschap. Tijs Tans is 11 jaar lid van d’r Prinse Road Egelse. Gijs Vercouteren viert zijn 1×11 jarig lidmaatschap van de Raad van elf. Tot slotte Pierre Jongen die dit seizoen zijn 3×11 jarig lidmaatschap viert.

Ook werd de nieuwe hoesorde voor het komende seizoen gepresenteerd.

Een uitgebreid fotoverslag zal in d’r 34e Vóttekletsjer geplaatst worden.