Wat is ‘ne vasteloavend

Woorden en muziek Guus Janssen
WALS

Mit vasteloavend zund vier heej
Soeë schön en net beiëe
Der road van elf is ooch present
En is noen ziër tevree
Vier stumme noen ee liedje aa
En alles brult da mit
Ing stum, ging stum, ’t is allelee
Vier brulle allenuij mit
Noen stumme vier da aa
En zinge mit trara
 

Refrein:

Wat is ‘ne vasteloavend
Went de Burgerlust nit wuur
‘ne Verein der zoeveul aahank hat
Besteed ginne zweide mieë
’t Weet gedanst. ’t Weet gelacht
En oud en jonk hat schpas
Vier danse schtep en schwing in trit
En dunt aan alles mit
 
Noen wit ier wie de zake schtunt
Ich roan uch leefste luuj
Zet noen ins alles wat nit god
Inne daag of drei op zeij
Vergeet noen ins de zörg en pieng
Daovuur is noen ging tied
Vier viere noen ins carnaval
In ’t joar der gekste tied
Makt uch ins duchtig breed
En zingt ins oane leed

Refrein: