Vaandeldrager John Honig overleden

De  Burgerlust familie is diep getroffen door het toch nog zo plotseling overlijden van onze Vaandeldrager
John Honig