Persbericht

Beste carnavalsgekken van Kerkrade,

We kunnen weer carnaval vieren in heel Kerkrade!

De drie Kerkraadse carnavalsverenigingen Karnevalsvereniging “K.V. Burgerlust 1924”, Kirchröatsjer
Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936” en Vasteloavends Verain Kirchroa-West zijn de afgelopen
tijd, net als vorig jaar, samen opgetrokken om te overleggen over het komende carnavalsseizoen. Ook is
er met de Gemeente Kerkrade overlegd en na de laatste versoepelingen van onze regering hebben we
kunnen concluderen dat we na een jaar gedwongen pauze weer echt carnaval kunnen gaan vieren in
Kerkrade.

De drie verenigingen zijn ondertussen druk bezig met de voorbereidingen van alle activiteiten. Dat er het
één en ander anders uit zal gaan zien zal duidelijk zijn. Houd de websites en Facebook-pagina’s van de
verenigingen in de gaten, daarop wordt de komende tijd meer bekend gemaakt over het programma en
waar rekening mee gehouden dient te worden.

Natuurlijk valt of staat alles met hoe het verder gaat met Corona en wat de regering voor beslissingen
neemt maar wij hebben goede hoop dat alles goed gaat komen en verheugen ons erop om straks samen
met jullie weer carnaval te kunnen vieren.

Met carnavalsgroet,

Karnevalsvereniging “K.V. Burgerlust 1924”, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936” en Vasteloavends Verain Kirchroa-West.