Burgerlustvrung ‘Platina’
Hoesorde 2021

Huisorde 2021 ee joar.. plaatsj rust!

Boek d’r Prins va Egelse
Burgerlustwimpel
8×11 KV Burgerlust
Archief

De Ieëre Road bestaat uit oud leden van de Raad van Elf. Op grond van hun jarenlange ervaring staan zijn de vereniging met raad en daad terzijde.

Leden van d’r Ieërre Road:
Ton Damen, Jo Jongen, Jos Schneiders, Jan Strolenberg, Harry van Vlodrop, Sjef Wiertz, Toine de Bok en Leon Wetzelaer.
Ieëre Road KV Burgerlust (ontbrekend: Jo Jongen & )

Ieëre Road KV Burgerlust (ontbrekend: Jo Jongen & Harry van Vlodrop )

Ieëre Road  KV Burgerlust

Ton Damen

Ton Damen

Jos Schneiders

Jos Schneiders

Jan Strolenberg

Jan Strolenberg

Sjef Wiertz

Sjef Wiertz

Toine de Bok

Leon Wetzelaer