Het hart zegt ja maar het verstand zegt nee…

De drie Kerkraadse carnavalsverenigingen Karnevalsvereniging “Burgerlust 1924”, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936” en Vasteloavends Verain Kirchroa-West hebben samen, met pijn in het hart, het besluit genomen in het aankomende carnavalsseizoen 2020-2021 geen activiteiten te organiseren vanwege de corona pandemie. De verenigingen zijn niet over één nacht ijs gegaan m.b.t. deze beslissing. In de afgelopen weken is er intensief overleg gevoerd over de ontstane situatie. Binnen de drie verenigingen, met de drie verenigingen onderling en met het bevoegd gezag. In dit geval de burgemeester van Kerkrade, mevrouw Dassen. De conclusie van deze overleggen was uiteindelijk unaniem. In de huidige situatie zien wij helaas geen mogelijkheden om onze activiteiten op een verantwoorde wijze te organiseren. De volksgezondheid is en blijft het allerbelangrijkste. De drie verenigingen zullen geen prinsen proclameren. Er zullen geen bezoeken worden afgelegd door de Raden van Elf, zittingen gaan niet door en er zullen geen optochten trekken tijdens de carnavalsdagen. Er komen ook geen alternatieven. Ook al wordt carnaval komend seizoen niet gevierd zoals we gewend zijn, carnaval is er toch. Net zoals pasen er was in coronatijd en kerst er straks ook gewoon zal zijn. We zullen het voor nu echter moeten doen met de herinneringen aan het afgelopen seizoen. Ondertussen blijven we natuurlijk niet stil zitten, gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor het volgende carnavalsseizoen en zorgen we ervoor dat carnaval 2022 een ongekend feest gaat worden. Voor iedereen die toch carnaval gaat vieren op wat voor manier dan ook: hou je vooral aan de regels en denk aan je eigen gezondheid en die van de mensen om je heen. Met carnavalsgroet, Karnevalsvereniging “Burgerlust 1924”, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936” en Vasteloavends Verain Kirchroa-West.