De Burgerlust viert carnaval

Muzikale bewerking: Guus Janssen
Muziek en woorden: Heinv.d. Straten
WALS
֎
De vasteloavendsvaan in top
Vier weete wer besjteet
Gans Egelse óp ziene kop
Dat deed joaë ginne leed
Der Elveroaëd dë sjteet ós börg
Verlangt van os ginne dank
Vier make sjpas, óp ziej de zörg
Vier gont heij ozze gank

Refrein:
Holadiee, Holadioo, Holadie, Hopsasa
Holadiee, Holadioo, Holadie, Hopsasa
De Burgerlust viert carnaval zoeë op hn eege meneer
Holadiee, Holadioo, Holadie, Hopsasa
Holadiee, Holadioo, Holadie, Hopsasa
En oad en jonk sjpringt hij durgee
’t Is ing sjpas um dat te zieë

Et vasteloaévendspeksje kunt
In alle vorm en kleur
Woaë mar jonge en meëdjes zind
Doaë zind vier in de fluur
De moeziek had der gówe aad
Deë alle jonkheed trukt
Zoeë weëde ze bijee gebraat
Dat ginne lang mieë zukt
Refrein:

En noen maar ummer loestig draa
Gesjoenkeld en gelacht
Weë muj weëd vingt op nuj wer aan
Weë how oeëts gedach
Kunt dan eemol ee eng an ’t fes
Dan roope vier Alaaf
Alaaf, Alaaf, et góng os bes
Bis anger joaër, Alaaf
Refrein: