Commissie’s

* = Kartrekker

Financiële commissie:

Ondersteunen van de penningmeester en begrotingen bewaken

Jos Kerres *

Jos Kerres *

Jos Rautert

Jos Rautert

Gijs Vercouteren

Gijs Vercouteren

Sponsorcommissie:

Genereren van gelden. Fondswerving.
Kapitaal genereren voor het in stand houden van de carnaval.

Guido Frings

Guido Frings

Jos Kerres *

Jos Kerres *

Leon Wetzelaer

Leon Wetzelaer

Jaim Krol

Jaim Krol

Marco Lückers

Marco Lückers

Artiestencommissie:  

Zorgt voor de artiesten van de evenementen. Contracten regelen.
Begeleiden van de artiesten.

Sven van Bergen

Sven van Bergen

Joey Geraets

Joey Geraets

Pierre Jongen

Pierre Jongen

John Prevo

John Prevo

PR-commissie 

PR commissie is verantwoordelijk voor de communicatie en promotie
van de KV Burgerlust, haar prinsen, entreekaarten en de Vottekletsjer

Joey Geraets

Joey Geraets

Pierre Jongen

Pierre Jongen

Marco Lückers

Marco Lückers

Roger Vliegen

Roger Vliegen

Loods/wagencommissie:  

Beheer en onderhoud loods, materiaal en carnavalswagens. Huisversiering prinsen. Versiering dorp.

Zaalcommisie:  

Versiering en opbouw zaal. Onderhoud zaalversiering.

Drankcommissie:  

Inkoop – / beheer – /  assortiment drank. Bevoorrading buffetten. Tellingen.

John Roumans *

John Roumans *

Medaillecommissie:

Ontwerpen jaarorde en beheren van onderscheidingen. Verantwoordelijkheid over het ontwerp van prinsenmedailles.

Joey Geraets

Joey Geraets

John Prevo *

John Prevo *

Prinsencommissie:

Werven van nieuwe prinsen (prins / jeugdprins). Begeleiden (jeugd)prins (draaiboek). Samenstellen van jeugdprinsenraad.