Breaking news!

Egelser Óptochcommissie geformeerd.

De KV Burgerlust 1924 is een commissie rijker en wel de “Egelser Óptochcommissie”. Zij staan garant voor de jaarlijkse organisatie van de carnavalsoptocht in Eygelshoven. Voor de dagelijkse gang van zaken is een voorzitter, secretaris en penningmeester aangesteld, respectievelijk Jos Kleijnen, Nicole Jacobs-Schneiders en Hans van Hoof.
De totale commissie bestaat uit acht personen en zullen op kort termijn aan het publiek worden voorgesteld.
KV Burgerlust 1924