Aanmelden d’r Egelser Óptoch vanaf 11-11

Optocht trekt in 2023 weer door de Brandtstraat
Aanmelden d’r Egelser Óptoch vanaf 11-11

We naderen snel de 11de van de 11de, de start van het nieuwe carnavalsseizoen. Veel mensen kijken er al naar uit, want twee jaar lang viel er nauwelijks carnaval te vieren. Zij maken nu al plannen welke evenementen ze gaan bezoeken, welke optocht ze gaan meelopen en hoe ze zich gaan uitdossen. Voor anderen is begin november nog veel te vroeg om daar al aan te denken. Zij richten vooralsnog al hun aandacht op de naderende feesten van Sinterklaas, Kerstmis en de jaarwisseling.
Verenigingen die hun carnavalsactiviteiten organiseren zijn wel al lang bezig met hun voorbereidingen voor carnaval 2023 en dat geldt uiteraard ook voor het comité van D’r Egelser Óptoch. In 2021 is dit comité als onderdeel van KV Burgerlust gestart met het organiseren van de carnavalsoptocht in en voor Eygelshoven. En meteen konden alle plannen de ijskast in vanwege de coronapandemie. Voor 2023 zijn betere vooruitzichten en heeft het comité bestaande plannen, vergunningen, reglementen enzovoorts weer uit de kast getrokken en waar nodig aangepast en aangevuld.

Brandtstraat weer in route

De meest in het oog springende wijziging ten opzichte van voorafgaande edities van de carnavalsoptocht is de wijziging in de route: de Brandtstraat, in vroegere jaren hét epicentrum van d’r Egelser óptoch, wordt weer in de route opgenomen. Het comité heeft dit besloten nadat bewoners van de Brandtstraat zijn gehoord. Vanuit de Brandtstraat trekt de optocht via het Burg. Dohmenplein, Juliastraat, Anselderlaan en Op den Dries naar de eindbestemming de markt.

Aanmelden voor deelname

Om de carnavalsoptocht in goede banen te leiden, moet het comité zicht hebben op deelname van groepen en wagens. Het is daarom dan ook verplicht dat groepen en wagens worden aangemeld. Dat kan vanaf 11 november 2022 tot uiterlijk 1 week vóór carnaval via het inschrijfformulier op de website van KV Burgerlust via de link www.burgerlust.nl/inschrijven-optoch/ en telefonisch op de nummers 06-25248835 of 06-33697980.
Neem vóór aanmelding kennis van het Optochtreglement. Dit kun je inzien op www.burgerlust.nl/optochtreglement/.

Pin D’r Egelser Óptoch

Het comité wil na afloop van de optocht alle ingeschreven deelnemers een aandenken uitreiken in de vorm van een unieke pin. Het is daarom ook zeer wenselijk dat enzelgengers zich vooraf aanmelden.