De Burgerlust

Ontstaan van de naam Burgerlust

RW: tekst boek pagina 12 Sociëteit Burgerlust Nijmegen, What’s in a name? Burgerlust”

Hoe de grondleggers van onze carnavalsvereniging op de naam “Burgerlust” gekomen zijn was tot voor kort een groot raadsel.
De naam “Burgerlust” is in Zuid-Limburg uniek. Zeker in de carnavalswereld komt de naam verder niet meer voor.
De naam “Burgerlust” wordt voornamelijk geassocieerd met de lust van de burger.
Het zou ook lust voor de burger kunnen betekenen.

Maar waar komt die naam vandaan?

Na een redelijk lang onderzoek, via internet en enkele musea, zijn wij tot de volgende, tijdelijke, slotsom gekomen.

Onderzoek en conclusie:
In Nijmegen is rond 1839 het gebouw van de Sociëteit “Burgerlust” gebouwd. Burgerlust was bedoeld voor de meer welgestelde Nijmegenaren voor het bijwonen van muziekuitvoeringen, toneelvoorstellingen, enzovoort.
Onderstaande tekst is gemaakt bij een van de oprichtingsvergaderingen van de
Sociëteit “Burgerlust” te Nijmegen aan het Valkhofplein.
“de aardsche zorgen voor een wijle …vergeten en zich …opheffen tot eene hoogere sfeer, waarin een gevoel van rust, vrede, eensgezindheid en harmonisch samengaan, de overspannen zenuwen weer tot kalmte brengt”.

Het gebouw, gelegen aan het steilste straatje van Nijmegen, de Lindeberg, heeft de tweede wereldoorlog doorstaan en is in 1949 alsnog gesloopt. Voor het gebouw staat en stond het spoorwegmonument op het Valkhofplein.
Uit verschillende kronieken tussen 1850 en 1950 blijkt dat veel ingenieurs en andere hoog opgeleide technici deel uitmaakten van deze sociëteit.

Door de aanwezigheid van de mijnbouw in Eygelshoven gedurende de eerste 75 jaar van de vorige eeuw kwamen veel ”externe” hoog opgeleide functionarissen, zoals ingenieurs, naar het zuiden.
Bij de grondleggers van onze vereniging, in 1924, zijn enkele duidelijk “niet” Limburgse namen aanwezig.

Naar onze mening zijn externe invloeden debet geweest aan de naam “Burgerlust”.
Vermeld moet worden dat bij de oprichting van onze vereniging niet alleen het carnavalsgebeuren benadrukt werd maar ook het bijwonen van muziekuitvoeringen en het houden van toneelvoorstellingen rond het kermisgebeuren in ons dorp.

Pas in 1935 heeft de Karnevals Vereniging “Burgerlust” (KVB) haar eerste prins geproclameerd.