KV Burgerlust

Karnevals Vereniging Burgerlust is al vanaf 1924 een van de carnavalsverenigingen van Eygelshoven (Egelse).

De vereniging stelt zich tot doel de carnavals cultuur in de gemeenschap Egelse te stimuleren, te organiseren en te begeleiden.

Hiertoe worden verschillende activiteiten ontwikkeld. Verder worden de verenigingen dan wel de groepen van Eygelshoven bezocht die carnavalsactiviteiten organiseren.

KV Burgerlust was betrokken bij de oprichting van het SLV en is hier nog steeds lid van.

Het dagelijks bestuur van de Burgerlust heeft zich tevens tot doel gesteld:

  1. De continuïteit van de vereniging te waarborgen.
  2. De onderlinge contacten in de vereniging continue te verbeteren..
  3. De communicatie blijvend te optimaliseren.
  4. De functies in de Raad va Elf zo goed mogelijk in te vullen.
  5. De Burgerlust onderdelen nauw betrekken bij de ontwikkelingen in de vereniging.