Burgerlustvrung ‘Platina’
Prins va Egelse:
Jeugdprins va Egelse:
Hoesorde 2020
Archief

De bestuursleden van de Burgerlust vormen samen de Raad van Elf. Zij hebben de opdracht om het culturele erfgoed dat carnaval heet elk jaar te organiseren voor jong en oud in Eygelshoven. Tijdens de jaarvergadering verantwoord het bestuur zich tegenover de leden van de vereniging.

Leden van de Raad van Elf:
John Prevo (president), Leon Wetzelaer, Joey Geraets, Paul Hermans, Gijs Vercouteren (2e secretaris),  Jos Kerres (Penningmeester), Toine de Bok, Sven van Bergen, Frans Merken, Jos Rautert (DB-lid), John Roumans, Wim Frings, Guido Frings (Secretaris), Pierre Jongen en Jaim Krol.

Niet op de foto Maurice Janssen, Ramon Pluijmaekers en John Vanderheijden.

Road va Elf 2016-2017

Road va Elf 2017-2018 (ontbrekend: Sven van Bergen, Wim Frings, Joey Geraets, John Roumans)


Dagelijks bestuur KV Burgerlust

President - John Prevo

President – John Prevo

email-server-png-3

Secretaris - Guido Frings

Secretaris – Guido Frings

email-server-png-3

Penningmeester - Jos Kerres

Penningmeester – Jos Kerres

email-server-png-3

2e Secretaris - Gijs Vercouteren

2e Secretaris – Gijs Vercouteren

email-server-png-3

DB-lid - Jos Rautert

DB-lid – Jos Rautert

email-server-png-3

Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur


Algemeen bestuur KV Burgerlust

Sven van Bergen

Sven van Bergen

email-server-png-3

        Maurice Janssen

Joey Geraets

Joey Geraets

email-server-png-3

       Ramon Pluijmaekers

              Jaim Krol

email-server-png-3

Pierre Jongen

Pierre Jongen

email-server-png-3

       John Vanderheijden

John Roumans

      John Roumans

email-server-png-3

Frans Merken

Frans Merken

email-server-png-3

Overige


Beschermheer Fred Leuven

Beschermheer Fred Leuven

Prinsenadjudant Norbert Hoeppermans

Prinsenadjudant Norbert Hoeppermans