Burgerlustvrung ‘Platina’

Prins va Egelse:

Jeugdprins va Egelse:

Hoesorde 2020

Archief

Prins va Egelse 2018

Prins Ramon II Pluijmaekers “inne echte Egelser jóng”. Prins Ramon woont samen met zijn vriendin Peggy en hebben samen twee kinderen Roel en Celina. Ramon is een zoon van Harry en Lenie Pluijmaekers. In het dagelijkse leven is de nieuw bakken Prins werkzaam als elektriciën bij de firma Homij en op zondag is hij te vinden op het sportcomplex van LHC als grensrechter. De prinselijke residentie is gelegen in Brandstraat 9 uiteraard in Eygelshoven.

De hoesorde van de KV Burgerlust omvat de thema’s carnaval en het mijn verleden in ós Egelse.

Bovenin staat de toren van het oude kerkje met rechts daarnaast het 55 jarig bestaansfeest van de carnavalsbond het SLV.  Hierna volgt de mijnschacht, het houweel van de ceremoniemeester van de Burgerlust. Tieske was het symbool van de Gulden Humor in 1998. De uitreiking van de orde van Gulden Humor vindt na 20 jaar in 2018 wederom in Eygelshoven plaats. Onder Tieske de elektrische centrale en koeltoren van de mijn Julia. En die zijde eindigd de orde met het snoepje dat tijdens de carnavalsoptocht wordt uitgestrooid.

Links naast het oude kerkje het mijnpaard zoals deze zijn ingezet in de mijn Laura. Daarna het Socio Project d’r Narrentempel van de Burgerlust gevolgd door het carnavalsmasker. In het verleden heeft de vereniging ook een Prinsengarde gehad waarvan de koperen helm is afgebeeld. Zo ook was er in het verleden een klaroenenkorps wat later is omgeformeerd naar een fanfarecorps, vandaar de muzieknoot en de trommel.

Zoals al vele jaren het geval is opent de KV Burgerlust op d’r elfde van d’r elfde intern het nieuwe carnavalsseizoen.

Ook nu weer was de Burgerlustfamilie bij de aftrap van het nieuwe seizoen aanwezig. Alvorens getoast werd op het nieuwe seizoen is er een foto gemaakt van de hele Burgerlustfamilie.

De vereniging mocht twee nieuwe Sjtielle leden installeren te weten de heren Dave Lebens en Max Boermans. De dans en showgroep Burgerlust heette mejuffrouw Hoeppermans welkom. De Raad van Elf kreeg versterking van de heer Maurice Janssen.

Ook waren er jubilarissen in ons midden. Mejuffrouw Iris van Haaren van de Dans en showgroep viert haar  5 jarig lidmaatschap. Tijs Tans is 11 jaar lid van d’r Prinse Road Egelse. Gijs Vercouteren viert zijn 1×11 jarig lidmaatschap van de Raad van elf. Tot slotte Pierre Jongen die dit seizoen zijn 3×11 jarig lidmaatschap viert.

Ook werd de nieuwe hoesorde voor het komende seizoen gepresenteerd.

Een uitgebreid fotoverslag zal in d’r 34e Vóttekletsjer geplaatst worden.

Schutteren op de wei 2017: vandaag was er een gezellig samenzijn met leden van de Vasteloavendsverain Kirchroa-Wes en de KV Burgerlust. Na een gezellig samenzijn en een sportieve wedstrijd mocht het echtpaar John Prevo en Marlies Prevo zich koning en koningin 2017 noemen!

Bedankt!

 Vier hant gedanst en gesjoenkeld dat de heide wagkelt en

mit üch allenui hant vier va de vasteloavend 2017 e fes

gemakt dat vier noeëts mieë vergeëte. Vier verware ganse

sjun herinneringe an ós proclamaties die zoeë sjpannend

woare, an de loestige bezeuke óp de sjoeële, an de koddige

kröatsje óppen crèche, de verzörgingshoezer,

de prinsereceptie woa ’t haof dörp vertroane woar, d´r mit

humor durchsjpekte sjluëteluëverdrag óp d’r Laethof en wie

kin ’t óch angesj, óch an d’r groeëte óptog óp

vasteloavendszóndig in Egelse en die drei döl daag.

‘t Is ing vasteloavend gewoeëde die

vier noeëts zalle vergeëte.

 

Vier danke gidderinne deë dat -óp welke

maneer da óch- meugelik hat gemakt.

 Prins Roy I (Hopman)

en Jeugdprins Shane I (Cohnen)


De KV Burgerlust kan terugkijken op een

geslaagd carnavalsseizoen en

dankt dan ook iedereen die dit

mede mogelijk hebben gemaakt.

Zoals al vele jaren het geval is maken op ‘Vetdonesjdig’ de Auw Wiever van de Grönsjtroat, ook wel de Koetsche Gruuskes genoemd, een pitsstop in Egelse, om daar onze Prins en Jeugdprins va Egelse te eren met hun prinsschap.Aanstaande donderdag 23 februari is het weer zover. Rond de klok van 13.00 uur zullen de dames van de Grönsjtroat de Burgerlust wederom vereren met een bezoek. De aankomst is gepland op het Horecaplein aan de entree van de Bistro.
Blijft nog het feit te vertellen dat de Burgerlust dit jaar geen medailles meer uitreikt aan de dames maar ordes. Mót effe gezaat zieë.

Niet alle kopij is in de jubileumeditie van D’r Vóttekletsjer geplaatst kunnen worden.De trouwe lezers van de carnavalskrant va Egelse willen wij het bijgaande artikel niet onthouden.

Uit de oude doos

In de jaren zestig vonden in zaal Bresser, de toenmalige narrentempel van de KV Burgerlust, Caritasavonden plaats, waar bij de opbrengst ten goede kwam voor het goede doel.

Tijdens een van deze Caritas avonden vond er een verloting plaats. De bezoekers konden tegen een kleine vergoeding deelnemen bij het raden van de naam van de pop. Zie daarvoor ook de bijgaande foto’s. Deze pop werd toentertijd gewonnen door wijlen mevrouw Rozema die de juiste naam van de pop, Annelies, wist te raden.

Deze pop heeft jaren in huize Rozema in de glazen vitrinekast gestaan en later bij zoon Jo , ook wel bekend als ‘der ansager’ tijdens de optocht in de Brandstraat. Na aangeven van mevrouw Rozema behoord deze bijzondere pop thans toe aan haar kleindochter Serana en zo geschiedde.

Op maandag 20 februari verschijnt de Jubileumeditie van D’r 33e Vöttekletsjer.De carnavalskrant van Egelse wordt dan verspreid samen met De Anselbode.

Voor mennsen die deze canavalskrant niet ontvangen kunnen deze digitaal lezen op de website van de Burgerlust.

Ook kan de carnavalskrant gratis worden afgehaald bij Pierre Jongen op Laurastraat 37 (M 06-25486991)

Op welke “deur” deze sleutel zal gaan passen kunt u lezen in de jubileum uitgave van D’r 33e Vóttekletsjer, die vanaf 20 februari verspreid zal worden.