Burgerlustvrung ‘Platina’

Prins va Egelse:

Jeugdprins va Egelse:

Hoesorde 2020

Archief

Zoals al vele jaren het geval is maken op ‘Vetdonesjdig’ de Auw Wiever van de Grönsjtroat, ook wel de Koetsche Gruuskes genoemd, een pitsstop in Egelse, om daar onze Prins en Jeugdprins va Egelse te eren met hun prinsschap.Aanstaande donderdag 23 februari is het weer zover. Rond de klok van 13.00 uur zullen de dames van de Grönsjtroat de Burgerlust wederom vereren met een bezoek. De aankomst is gepland op het Horecaplein aan de entree van de Bistro.
Blijft nog het feit te vertellen dat de Burgerlust dit jaar geen medailles meer uitreikt aan de dames maar ordes. Mót effe gezaat zieë.

Niet alle kopij is in de jubileumeditie van D’r Vóttekletsjer geplaatst kunnen worden.De trouwe lezers van de carnavalskrant va Egelse willen wij het bijgaande artikel niet onthouden.

Uit de oude doos

In de jaren zestig vonden in zaal Bresser, de toenmalige narrentempel van de KV Burgerlust, Caritasavonden plaats, waar bij de opbrengst ten goede kwam voor het goede doel.

Tijdens een van deze Caritas avonden vond er een verloting plaats. De bezoekers konden tegen een kleine vergoeding deelnemen bij het raden van de naam van de pop. Zie daarvoor ook de bijgaande foto’s. Deze pop werd toentertijd gewonnen door wijlen mevrouw Rozema die de juiste naam van de pop, Annelies, wist te raden.

Deze pop heeft jaren in huize Rozema in de glazen vitrinekast gestaan en later bij zoon Jo , ook wel bekend als ‘der ansager’ tijdens de optocht in de Brandstraat. Na aangeven van mevrouw Rozema behoord deze bijzondere pop thans toe aan haar kleindochter Serana en zo geschiedde.

Op maandag 20 februari verschijnt de Jubileumeditie van D’r 33e Vöttekletsjer.De carnavalskrant van Egelse wordt dan verspreid samen met De Anselbode.

Voor mennsen die deze canavalskrant niet ontvangen kunnen deze digitaal lezen op de website van de Burgerlust.

Ook kan de carnavalskrant gratis worden afgehaald bij Pierre Jongen op Laurastraat 37 (M 06-25486991)

Op welke “deur” deze sleutel zal gaan passen kunt u lezen in de jubileum uitgave van D’r 33e Vóttekletsjer, die vanaf 20 februari verspreid zal worden.

Prins Roy I mocht uit handen van de heer Martin Gouder de Beaugard de sleutels van zijn prinselijk voertuig in ontvangst nemen. Een auto met ‘sterallures’ wel te verstaan. De schitterende foto van de prins op de auto als ook de beletteringen maken het helemaal af en is verzorgd door APS Groep. Beide sponsoren namens de hele Burgerlustfamilie onze hartelijke dank.

Prins va Egelse Roy I Hopman, heerser ‘uvver ’t Vóttekletsjereriek’ 2017.De prinselijke residentie is gelegen aan de Wackersstraat 61, uiteraard i Egelse.

Roy is van beroep hovenier en werkzaam bij Henssen Hoveniers in Schinnen.

In zijn vrije tijd geniet hij van zijn vele vrienden en vriendinnen van Spriets 11.

Meer over onze nieuwe prinscarnaval kunt u lezen in de uitgave van D’r Vóttekletsjer die op 9 januari 2017 zal verschijnen.

Op vrijdag de ‘Elfde van de Elfde’ opende KV Burgerlust het nieuwe seizoen tijdens de interne opening in Bistro Socio.

Tijdens deze avond waren er wederom een heel aantal hoogtepunten te noteren.  Na het openingswoord van president John Prevo, de alom bekende ‘Burgerlustmarsch’ en een prachtige dans van ons Tanzmariechen Yannai, werden er een tal van plichtplegingen gedaan tijdens deze avond:

Installatie nieuwe leden/functie:

 • Toine de Bok als nieuwe ceremoniemeester
 • Ton Damen in de Ieëre Road
 • Jaim Krol in de Elveroad
 • Shakira Pagen, Nienke Souren en Ninon Bertrand als nieuwe leden van Dans- & Showgroep
 • Eric Cauberg, Dyon Rautert, Dion Ritzen en  Hans Van Hoof bij de Sjtielle
 • Roger Vliegen, Huub Mertens en Marco Lückers als redactie van de Vottekletsjer

Jubilarissen:

 • Eric Pluijmen (1×11 joar Sjtielle)
 • Fredi Korbel (2×11 joar Sjtielle)
 • Dylan Frings (1×11 joar Prinseroad)
 • John Prevo (2×11 joar KV Burgerlust)
 • Jan Strolenberg (3×11 joar KV Burgerlust)
 • Jos Schneiders (3×11 joar KV Burgerlust)

Nieuwe huisorde:

Tijdens deze interne opening waren ook ex-prinsen Huub I (Mertens) en Mika I (Vanderheijden) aanwezig  om te worden opgenomen in de Prinseroad. Zij hadden de eer om de nieuwe Hoes Orde van de KV Burgerlust te presenteren.

De nieuwe hoesorde van de Burgerlust geeft een muzikant weer die ons allemaal het nieuwe carnavalsseizoen in blaast. De muzikant en de noten maken een knipoog naar Harmonie St.-Caecilia Eygelshoven, welke in 2017 haar 125-jarig bestaan viert. Daarnaast refereren de muzikale accenten naar het WMC dat in 2017 weer in Kerkrade georganiseerd wordt. Op de hoesorde wordt ook gerefereerd naar het 33-jarig bestaan van D’r Vóttekletsjer, Vasteloavendstsiedóng va Egelse. Een Sjtiel leest de nieuwe uitgave aandachtig. Als vaste elementen bevat de orde uiteraard het logo van de KV Burgerlust en de tekst ‘KV Burgerlust Egelse 2017’. Met trots zullen de leden en alle gelukkige gedecoreerden deze hoesorde uitdragen tijdens het nieuwe seizoen.

In de uitgave van d’r Vóttekletsjer komen wij uitgebreid terug op deze en nog andere hoogtepunten.

hoesorde2017 jubilarissenimg_20161111_214210 img_20161111_214224

Locatie St. Sebastianus Spekholzerheide.

Winnaars:
Heren: John Prevo; totaal 88 schoten om bord los te schieten. Bij de vrouwen heeft Yvette Rautert (2e keer opeenvolgend) de plaat losgeschoten. Daarvoor waren in totaliteit 58 kogels nodig.
Daarmee gaan beide wisselbekers dit jaar naar Egelse.

Beide kregen ook nog van de Schutterij uit handen van André Sogeler een mooi aandenken in de vorm van een respectievelijk mannelijke en vrouwelijke schutter die op de stang op de vogel schieten.
De beker van de Koning moest op het einde natuurlijk weer vol bier. Deze werd -gezien het warme weer- gretig in ontvangst genomen en binnen de kortste keren door de deelnemers leeggedronken.