Burgerlustvrung ‘Platina’

Prins va Egelse:

Jeugdprins va Egelse:

Hoesorde 2020

Archief

1 10 11 12

Op vrijdag de ‘Elfde van de Elfde’ opende KV Burgerlust het nieuwe seizoen tijdens de interne opening in Bistro Socio.

Tijdens deze avond waren er wederom een heel aantal hoogtepunten te noteren.  Na het openingswoord van president John Prevo, de alom bekende ‘Burgerlustmarsch’ en een prachtige dans van ons Tanzmariechen Yannai, werden er een tal van plichtplegingen gedaan tijdens deze avond:

Installatie nieuwe leden/functie:

 • Toine de Bok als nieuwe ceremoniemeester
 • Ton Damen in de Ieëre Road
 • Jaim Krol in de Elveroad
 • Shakira Pagen, Nienke Souren en Ninon Bertrand als nieuwe leden van Dans- & Showgroep
 • Eric Cauberg, Dyon Rautert, Dion Ritzen en  Hans Van Hoof bij de Sjtielle
 • Roger Vliegen, Huub Mertens en Marco Lückers als redactie van de Vottekletsjer

Jubilarissen:

 • Eric Pluijmen (1×11 joar Sjtielle)
 • Fredi Korbel (2×11 joar Sjtielle)
 • Dylan Frings (1×11 joar Prinseroad)
 • John Prevo (2×11 joar KV Burgerlust)
 • Jan Strolenberg (3×11 joar KV Burgerlust)
 • Jos Schneiders (3×11 joar KV Burgerlust)

Nieuwe huisorde:

Tijdens deze interne opening waren ook ex-prinsen Huub I (Mertens) en Mika I (Vanderheijden) aanwezig  om te worden opgenomen in de Prinseroad. Zij hadden de eer om de nieuwe Hoes Orde van de KV Burgerlust te presenteren.

De nieuwe hoesorde van de Burgerlust geeft een muzikant weer die ons allemaal het nieuwe carnavalsseizoen in blaast. De muzikant en de noten maken een knipoog naar Harmonie St.-Caecilia Eygelshoven, welke in 2017 haar 125-jarig bestaan viert. Daarnaast refereren de muzikale accenten naar het WMC dat in 2017 weer in Kerkrade georganiseerd wordt. Op de hoesorde wordt ook gerefereerd naar het 33-jarig bestaan van D’r Vóttekletsjer, Vasteloavendstsiedóng va Egelse. Een Sjtiel leest de nieuwe uitgave aandachtig. Als vaste elementen bevat de orde uiteraard het logo van de KV Burgerlust en de tekst ‘KV Burgerlust Egelse 2017’. Met trots zullen de leden en alle gelukkige gedecoreerden deze hoesorde uitdragen tijdens het nieuwe seizoen.

In de uitgave van d’r Vóttekletsjer komen wij uitgebreid terug op deze en nog andere hoogtepunten.

hoesorde2017 jubilarissenimg_20161111_214210 img_20161111_214224

Alaaf! Vandaag is het de ‘Elfde van de Elfde’

Het carnavalsseizoen start officieel op 11 november om elf over elf ’s avonds. Het getal elf staat al eeuwenlang bekend als het getal voor de gekken.

Voor de burgerlust begint op deze dag het carnavalsseizoen. Maanden van voorbereidingen worden tot uiting gebracht. 

Op deze dag presenteert KV Burgerlust haar nieuw website. Een iets andere look, maar vooral praktisch en informatief.

Tijdens het seizoen wordt deze site steeds verder gevuld met teksten en foto’s uit de historie van de KV Burgerlust.
Alaaf Egelse!

Op voordracht van de commissie ‘Laureaat Gulden Humor 2016’ heeft het bestuur van de SLV besloten de Orde van de Gulden Humor dit jaar uit te reiken aan Limburgse Verenigingen Karnavals Evenementen, Liveke.
De uitreiking vindt plaats op zaterdag 26 november 2016 in Stein. De organisatie is in handen van De Steinder Bök, welke haar 7 x 11 jarig jubileum viert.

De motivatie van deze voordracht luidt als volgt:

De Orde van de Gulden Humor is de hoogste Limburgse Carnavalsorde, die door de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge jaarlijks wordt uitgereikt. Deze orde wordt verleent aan een persoon of groep van personen, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van de levensblijheid, de humor of de Vastelaovend, die een ruime bekendheid geniet in de provincie Limburg en niet uit puur commercieel oogpunt betrokken is bij de Vastelaovend als zodanig.

 

Continue reading

Het nieuwe carnavalsseizoen komt met rasse schreden dichterbij. Vele voorbereidende activiteiten zijn door de Burgerlust getroffen om het cultuur erfgoed dat carnaval heet te organiseren in ‘ ós Egelse’.Nieuw in onze programmering is dat de Burgerlust voor het eerst in haar bestaan een Damenzietsoeng organiseert. De Night of the Prins daar en tegen zal dit seizoen voor de laatste keer op deze wijze over bühne gaan en in 2017 een geheel andere opzet en invulling krijgen. Ook de drie dolle carnavalsdagen zullen in 2017 anders uitzien dan jullie gewend zijn van de Burgerlust. Tot slot zal voor het eerst de finale van het Kingervasteloavend Leëdjeskonkoer plaatsvinden in d’r Narrentempel het Socio Project.

Noteer alvast in de agenda de volgende data: 

19 november Night of the Prins,

22 januari 2017 Damenzietsoeng,

29 januari 2017 Herrenzietsoeng,

5 februari 2017 Kingervasteloavend Leëdjeskonkoer

19 februari 2017 Kingerkarneval,

20 februari 2017 Seniorenkarneval,

24 februari 2017 Koele Party,

25 februari Prinsenreceptie en van

26 t/m 28 februari de Drie dolle carnavalsdagen.

Uit de programmering kan worden opgemaakt dat het de Burgerlust er alles aan gelegen is om een carnaval te bieden voor jong en oud.

Willen jullie meer te weten komen over de inhoud van de programma’s raadpleeg dan de komende tijd de Anselbode. Ook kunt ons volgen op de site van de Burgerlust en Facebook.

Locatie St. Sebastianus Spekholzerheide.

Winnaars:
Heren: John Prevo; totaal 88 schoten om bord los te schieten. Bij de vrouwen heeft Yvette Rautert (2e keer opeenvolgend) de plaat losgeschoten. Daarvoor waren in totaliteit 58 kogels nodig.
Daarmee gaan beide wisselbekers dit jaar naar Egelse.

Beide kregen ook nog van de Schutterij uit handen van André Sogeler een mooi aandenken in de vorm van een respectievelijk mannelijke en vrouwelijke schutter die op de stang op de vogel schieten.
De beker van de Koning moest op het einde natuurlijk weer vol bier. Deze werd -gezien het warme weer- gretig in ontvangst genomen en binnen de kortste keren door de deelnemers leeggedronken.

1 10 11 12