Burgerlustvrung ‘Platina’

Prins va Egelse:

Hoesorde 2019

Archief

1 9 10 11

Alaaf! Vandaag is het de ‘Elfde van de Elfde’

Het carnavalsseizoen start officieel op 11 november om elf over elf ’s avonds. Het getal elf staat al eeuwenlang bekend als het getal voor de gekken.

Voor de burgerlust begint op deze dag het carnavalsseizoen. Maanden van voorbereidingen worden tot uiting gebracht. 

Op deze dag presenteert KV Burgerlust haar nieuw website. Een iets andere look, maar vooral praktisch en informatief.

Tijdens het seizoen wordt deze site steeds verder gevuld met teksten en foto’s uit de historie van de KV Burgerlust.
Alaaf Egelse!

Op voordracht van de commissie ‘Laureaat Gulden Humor 2016’ heeft het bestuur van de SLV besloten de Orde van de Gulden Humor dit jaar uit te reiken aan Limburgse Verenigingen Karnavals Evenementen, Liveke.
De uitreiking vindt plaats op zaterdag 26 november 2016 in Stein. De organisatie is in handen van De Steinder Bök, welke haar 7 x 11 jarig jubileum viert.

De motivatie van deze voordracht luidt als volgt:

De Orde van de Gulden Humor is de hoogste Limburgse Carnavalsorde, die door de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge jaarlijks wordt uitgereikt. Deze orde wordt verleent aan een persoon of groep van personen, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van de levensblijheid, de humor of de Vastelaovend, die een ruime bekendheid geniet in de provincie Limburg en niet uit puur commercieel oogpunt betrokken is bij de Vastelaovend als zodanig.

 

Continue reading

Het nieuwe carnavalsseizoen komt met rasse schreden dichterbij. Vele voorbereidende activiteiten zijn door de Burgerlust getroffen om het cultuur erfgoed dat carnaval heet te organiseren in ‘ ós Egelse’.Nieuw in onze programmering is dat de Burgerlust voor het eerst in haar bestaan een Damenzietsoeng organiseert. De Night of the Prins daar en tegen zal dit seizoen voor de laatste keer op deze wijze over bühne gaan en in 2017 een geheel andere opzet en invulling krijgen. Ook de drie dolle carnavalsdagen zullen in 2017 anders uitzien dan jullie gewend zijn van de Burgerlust. Tot slot zal voor het eerst de finale van het Kingervasteloavend Leëdjeskonkoer plaatsvinden in d’r Narrentempel het Socio Project.

Noteer alvast in de agenda de volgende data: 

19 november Night of the Prins,

22 januari 2017 Damenzietsoeng,

29 januari 2017 Herrenzietsoeng,

5 februari 2017 Kingervasteloavend Leëdjeskonkoer

19 februari 2017 Kingerkarneval,

20 februari 2017 Seniorenkarneval,

24 februari 2017 Koele Party,

25 februari Prinsenreceptie en van

26 t/m 28 februari de Drie dolle carnavalsdagen.

Uit de programmering kan worden opgemaakt dat het de Burgerlust er alles aan gelegen is om een carnaval te bieden voor jong en oud.

Willen jullie meer te weten komen over de inhoud van de programma’s raadpleeg dan de komende tijd de Anselbode. Ook kunt ons volgen op de site van de Burgerlust en Facebook.

Locatie St. Sebastianus Spekholzerheide.

Winnaars:
Heren: John Prevo; totaal 88 schoten om bord los te schieten. Bij de vrouwen heeft Yvette Rautert (2e keer opeenvolgend) de plaat losgeschoten. Daarvoor waren in totaliteit 58 kogels nodig.
Daarmee gaan beide wisselbekers dit jaar naar Egelse.

Beide kregen ook nog van de Schutterij uit handen van André Sogeler een mooi aandenken in de vorm van een respectievelijk mannelijke en vrouwelijke schutter die op de stang op de vogel schieten.
De beker van de Koning moest op het einde natuurlijk weer vol bier. Deze werd -gezien het warme weer- gretig in ontvangst genomen en binnen de kortste keren door de deelnemers leeggedronken.

1 9 10 11