Burgerlustvrung ‘Platina’
Hoesorde 2021

Huisorde 2021 ee joar.. plaatsj rust!

Boek d’r Prins va Egelse
Burgerlustwimpel
8×11 KV Burgerlust
Archief

De bestuursleden van de Burgerlust vormen samen de Raad van Elf. Zij hebben de opdracht om het culturele erfgoed dat carnaval heet elk jaar te organiseren voor jong en oud in Eygelshoven. Tijdens de jaarvergadering verantwoord het bestuur zich tegenover de leden van de vereniging.

Leden van de Raad van Elf:
John Prevo (president), Guido Frings (Secretaris), Gijs Vercouteren (2e secretaris), Jos Kerres (Penningmeester), Jos Rautert (DB-lid)                      Leon Wetzelaer, Joey Geraets,  Sven van Bergen, Frans Merken,                John Roumans, Pierre Jongen en Jaim Krol, Maurice Janssen,                  Ramon Pluijmaekers, John Vanderheijden en Marco Lückers

Road va Elf 2016-2017

Road va Elf 2017-2018 : (Ontbrekend) Wim Frings (†) 2019, Sven van Bergen, John Roumans Joey Geraets, Maurice Janssen, Ramon Pluijmaekers ,     John Vanderheijden en Marco Lückers.


Dagelijks bestuur KV Burgerlust

President - John Prevo

President – John Prevo

email-server-png-3

Secretaris - Guido Frings

Secretaris – Guido Frings

email-server-png-3

Penningmeester - Jos Kerres

Penningmeester – Jos Kerres

email-server-png-3

2e Secretaris - Gijs Vercouteren

2e Secretaris – Gijs Vercouteren

email-server-png-3

DB-lid - Jos Rautert

DB-lid – Jos Rautert

email-server-png-3

Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur


Algemeen bestuur KV Burgerlust

Sven van Bergen

Sven van Bergen

email-server-png-3

        Maurice Janssen

Joey Geraets

Joey Geraets

email-server-png-3

       Ramon Pluijmaekers

              Jaim Krol

email-server-png-3

Pierre Jongen

Pierre Jongen

email-server-png-3

       John Vanderheijden

John Roumans

      John Roumans

email-server-png-3

Frans Merken

Frans Merken

email-server-png-3

Marco Lückers

Overige


Beschermheer Fred Leuven

Beschermheer Fred Leuven

Prinsenadjudant Norbert Hoeppermans

Prinsenadjudant Norbert Hoeppermans