Burgerlustvrung ‘Platina’
Hoesorde 2021

Huisorde 2021 ee joar.. plaatsj rust!

Boek d’r Prins va Egelse
Burgerlustwimpel
8×11 KV Burgerlust
Archief

*= kartrekker

Financiële commissie:  Ondersteunen van de penningmeester en begrotingen bewaken

Penningmeester - Jos Kerres

Jos Kerres*

DB-lid - Jos Rautert

Jos Rautert

2e Secretaris - Gijs Vercouteren

Gijs Vercouteren

Sponsorcommissie: Genereren van gelden. Fondswerving.
Kapitaal genereren voor het in stand houden van de carnaval.

Secretaris - Guido Frings

Guido Frings

Penningmeester - Jos Kerres

Jos Kerres*

Leon Wetzelaer

Leon Wetzelaer

Jaim Krol

Jaim Krol

Marco Luckers

Marco Lückers

Artiestencommissie:  Zorgt voor de artiesten van de evenementen. Contracten regelen.
Begeleiden van de artiesten.

Sven van Bergen

Sven van Bergen

Joey Geraets

Joey Geraets

Pierre Jongen

Pierre Jongen*

President - John Prevo

John Prevo

PR-commissie: PR commissie is verantwoordelijk voor de communicatie en promotie
van de KV Burgerlust, haar prinsen, entreekaarten en de Vottekletsjer

Joey Geraets

Joey Geraets

Pierre Jongen

Pierre Jongen*

Marco Luckers

Marco Lückers

Roger Vliegen

Loods/wagencommissie: Beheer en onderhoud loods, materiaal en carnavalswagens.
Huisversiering prinsen. Versiering dorp.

Toine de Bok

Toine de Bok

Frans Merken

President – John Prevo

DB-lid - Jos Rautert

Jos Rautert*

Harry van Vlodrop

Harry van Vlodrop

Thomas Richter

Hub Richter

Hub Richter

Zaalcommisie: Versiering en opbouw zaal. Onderhoud zaalversiering.

Toine de Bok

Toine de Bok

Frans Merken

Frans Merken

Jos Rautert

Jos Rautert

President - John Prevo

John Prevo

Harry van Vlodrop

Harry van Vlodrop

Huub Richter

Huub Richter

Norbert Hoeppermans

Norbert Hoeppermans *

Drankcommissie:  Inkoop – / beheer – /  assortiment drank. Bevoorrading buffetten. Tellingen.

John Roumans

John Roumans*

Medaillecommissie: Ontwerpen jaarorde en beheren van onderscheidingen. Verantwoordelijkheid over het ontwerp van prinsenmedailles.

Joey Geraets

Joey Geraets

President - John Prevo

John Prevo*

Prinsencommissie: Werven van nieuwe prinsen (prins / jeugdprins). Begeleiden (jeugd)prins (draaiboek). Samenstellen van jeugdprinsenraad.

Sven van Bergen

Sven van Bergen

Frans Merken

Frans Merken

President - John Prevo

John Prevo

Norbert Hoeppermans

Norbert Hoeppermans

Machiel Keres

Machiel Kerres

Gideon Wetzelaer