Burgerlustvrung ‘Platina’
Prins va Egelse:
Jeugdprins va Egelse:
Hoesorde 2020
Archief

IN MEMORIAM

Ton Damen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde Ieëre-road lid

Ton Damen

Ton was jaren een drijvende kracht achter de financiën van onze vereniging en reeds enkele jaren een actief lid van d’r Ieëre-Road.

Het zijn vaak de kleine dingen die in je herinnering blijven: de vredige momenten samen, een glimlach, een bepaald gebaar. Hoe zwaar het nu ook is, op den duur zullen deze kleine dingen het verdriet verzachten.

D’r Ieëre-Road wenst Marian en de kinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.