Burgerlustvrung ‘Platina’
Prins va Egelse:
Jeugdprins va Egelse:
Hoesorde 2020
Archief

Niet alle kopij is in de jubileumeditie van D’r Vóttekletsjer geplaatst kunnen worden.De trouwe lezers van de carnavalskrant va Egelse willen wij het bijgaande artikel niet onthouden.

Uit de oude doos

In de jaren zestig vonden in zaal Bresser, de toenmalige narrentempel van de KV Burgerlust, Caritasavonden plaats, waar bij de opbrengst ten goede kwam voor het goede doel.

Tijdens een van deze Caritas avonden vond er een verloting plaats. De bezoekers konden tegen een kleine vergoeding deelnemen bij het raden van de naam van de pop. Zie daarvoor ook de bijgaande foto’s. Deze pop werd toentertijd gewonnen door wijlen mevrouw Rozema die de juiste naam van de pop, Annelies, wist te raden.

Deze pop heeft jaren in huize Rozema in de glazen vitrinekast gestaan en later bij zoon Jo , ook wel bekend als ‘der ansager’ tijdens de optocht in de Brandstraat. Na aangeven van mevrouw Rozema behoord deze bijzondere pop thans toe aan haar kleindochter Serana en zo geschiedde.