De 2de uitreiking

Wij schrijven het jaar 1979. Zes jaar na de eerste uitreiking van de Orden van de Gulden Humor had de Burgerlust wederom de eer deze hoge carnavalsonderscheiding te mogen uitreiken.

Op 24 november van dat jaar stond het Socio Project wederom in het teken van de uitreiking van de Orde van de Gulden Humor, die als een ware een thuiswedstrijd mag worden beschouwd omdat deze onderscheiding aan de toenmalige beschermheer van de KV Burgerlust ten deel viel. Alvorens tot de uitreiking te komen vond er in D’r Toeëre een feestdiner plaats waarvoor de genodigde ‘drie consumptie-buttons’ ontvingen. Een voorloper van de penningen die heden ten dage gehanteerd worden.

De beschermheer Nic Hommel kende een grootte staat van dienst in de carnavalswereld. In 1952 trad de heer Hommel toe als lid van de Raad van Elf. In 1956 werd hij benoemd tot president van de KV Burgerlust en heeft maar liefst 18 jaar de presidenten scepter gezwaaid. Na zijn aftreden in 1974 werd hij benoemd tot 1ste beschermheer van de Burgerlust.

Als eerste carnavalsvereniging in Nederland werd onder zijn leiding een Internationaal Tanzmariechen toernooi georganiseerd welke grote bekendheid kreeg in binnen en buitenland. Een Klaroenenkorps werd opgericht en hij was zeer nauw betrokken bij de oprichting van de bond Samenwerkende Limburgse Carnavalsverenigingen (SLC) wat later is gewijzigd in SLV Samewirkende Limburgse Vasteloavendvereniginge.

 

Nic Hommel 4de President van de KV Burgerlust van 1956 – 1974

 

De eerste consumptiebon van de Burgerlust, voorloper van de bekende oranje consumptiebonnen

Orde van de beschermheer Nic Hommel die werd toegekend voor leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Burgerlust

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *