De 3de uitreiking

De Burgerlust maakt zich 20 jaar geleden op voor de organisatie van de uitreiking van de Gulden Humor aan Thijs Wöltgens, toenmalig burgemeester van Kerkrade. Een kolfje naar de hand van President Jos Schneiders die met een onuitputtelijke energie, samen met ‘zijn Burgerlust’ de Carnavalsvereniging bij het SLV naar ‘hogere sferen’ wilde brengen. De gehele Burgerlustfamilie werkte mee en met veel inzet en ‘gunde het dat hun kapitein zijn handtekening mag zetten’.

De Gulden Humor vond plaats op zaterdag 28 november in een met tenten en feestpaviljoen omringd Socio-Project. De President liet zijn netwerk zijn werk doen met behulp van de Burgerlust met als resultaat een sponsorgroep waar ‘je ‘Ü’ tegen mocht zeggen’.

Alvorens te gaan feesten vond er een compleet dagprogramma plaats. Om 12.30 uur werden de genodigden verwelkomt door de Burgerlust en het SLV in het feestpaviljoen op de markt va Egelse. Vervolgens ging het in oldtimers richting Kerkrade, alwaar voor de ontvangst op het stadshuis, de laureaat Thijs Wöltgens thuis werd opgehaald. In het stadshuis werden de genodigden inclusief burgemeester Wöltgens welkom geheten door de loco-burgemeester Frans Krasovec.

Er volgden toespraken van de voorzitter van het SLV, de heer Leentjes en de President van de Burgerlust Jos Schneiders.

Vervolgens was het de beurt aan de hofzanger van de Burgerlust, Jan Strolenberg, om samen met de Eygelshovense harmonie het Limburgs volkslied ten gehore te brengen. Hierna ging de reis terug naar Egelse, alwaar een diner voor de genodigden werd opgediend. Om 19.30 uur vond de aftrap plaats in het Socio-Project en volgde er  een daverend programma, na de gebruikelijke ceremonie protoculaire. Optredens waren er van het Duo Oetgesloape, Trööt in de Gööt, Los Catosstrophos, Beppie Kraft, Ummer d’r Neaver, Trompetenkorps Eefelkank en Rex Gildo.

Speciaal voor deze uitreiking ontwikkelde de Burgerlust het logo ‘Tieske’ wat in nagenoeg alle reclameuitingen werd gebruikt.

Presentatie van de onthulling Tieske wat symbol stond voor de Gulden Humor in 1998

Hofzanger Jan Strolenberg zingt het Limburgs Volkslied tijdens de uitreiking van de Orde van Gulden Humor in het gemeentehuis van Kerkrade

Laureaat 1998 Thijs Wöltgens burgemeester van Kerkrade

De 2de uitreiking

Wij schrijven het jaar 1979. Zes jaar na de eerste uitreiking van de Orden van de Gulden Humor had de Burgerlust wederom de eer deze hoge carnavalsonderscheiding te mogen uitreiken.

Op 24 november van dat jaar stond het Socio Project wederom in het teken van de uitreiking van de Orde van de Gulden Humor, die als een ware een thuiswedstrijd mag worden beschouwd omdat deze onderscheiding aan de toenmalige beschermheer van de KV Burgerlust ten deel viel. Alvorens tot de uitreiking te komen vond er in D’r Toeëre een feestdiner plaats waarvoor de genodigde ‘drie consumptie-buttons’ ontvingen. Een voorloper van de penningen die heden ten dage gehanteerd worden.

De beschermheer Nic Hommel kende een grootte staat van dienst in de carnavalswereld. In 1952 trad de heer Hommel toe als lid van de Raad van Elf. In 1956 werd hij benoemd tot president van de KV Burgerlust en heeft maar liefst 18 jaar de presidenten scepter gezwaaid. Na zijn aftreden in 1974 werd hij benoemd tot 1ste beschermheer van de Burgerlust.

Als eerste carnavalsvereniging in Nederland werd onder zijn leiding een Internationaal Tanzmariechen toernooi georganiseerd welke grote bekendheid kreeg in binnen en buitenland. Een Klaroenenkorps werd opgericht en hij was zeer nauw betrokken bij de oprichting van de bond Samenwerkende Limburgse Carnavalsverenigingen (SLC) wat later is gewijzigd in SLV Samewirkende Limburgse Vasteloavendvereniginge.

 

Nic Hommel 4de President van de KV Burgerlust van 1956 – 1974

 

De eerste consumptiebon van de Burgerlust, voorloper van de bekende oranje consumptiebonnen

Orde van de beschermheer Nic Hommel die werd toegekend voor leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Burgerlust

 

Het is niet de eerste keer dat de KV Burgerlust de uitreiking van de Orde van de Gulden Humor organiseert. Voor de 4de keer in het 51 jarig bestaan van de bond Samenwirkende Limburgse Vasteloavendsvereniginge vindt de uitreiking plaats bij de Burgerlust in Eygelshoven.

In een vierdelige uitgave zal de historie van de uitreiking van de Gulden Humor in Eygelshoven worden gepubliceerd.

De 1ste uitreiking

Het klapstuk van 1973 is de uitreiking van de ‘Orde van de Gulden Humor 1973’, zo staat vermeld in de notulen van de Burgerlust. Maar ook werd in grote kopletters, in een pagina groot artikel te lezen: Op 25 november is het dan zover! Voor het eerst in de geschiedenis mag de Burgerlust deze orde uitreiken.

De orde valt Jan Keuzekamp uit Schinveld ten deel. Keuzekamp is de leider van het toentertijd zeer populaire muziekgezelschap ‘Ritmic Group 70’.

Het programma startte reeds om 15.00 uur in de cafe’s Hermans en Engels, alwaar de Burgerlust en de andere lidverenigingen zich treffen om vervolgens naar de ontvangst in het gemeentehuis (van Eygelshoven (de Laethof) te verkassen om daar door burgemeester Janssen te worden toegesproken. Vervolgens is er voor de genodigden ‘een Limburgs eten’ in het Socio Project. Aansluitend vanaf 20.00 uur vond het avondprogramma plaats met een keur aan artiesten waaronder de Ritmic Group. Er vond toen enkel voorverkoop (en reservering) plaats voor deze avond gezien de te verwachte toeloop, van heide en verre.

Gulden Humor was voor de toenmalige president Nic Hommel een magisch woord. Hij omschreef dat in zijn voorwoord als volgt: “Op hoeveel manieren kan men het woord ‘humor’ uitleggen, doch datgene watg wij als echte Limburgse carnavalisten hieronder verstaasn, is de gepaste vreugde, de sprankelijke levensblijheid onder de mensen te brengen”.

 

 

 

 

 

 

 

In optocht trok de stoet naar de Laethof. Op de foto de toenmalige Burgerlust Prinsen Garde en Klaroenenkorps.

 

 

 

 

 

 

 

 

Midden voren op de foto ex-prins Fred I Leuven. Hij is nu de beschermheer van de KV Burgerlust. En voor de komende Gulden Humor op 24 november 2018 heeft hij een verrassing in petto dat ‘riekt’ naar meer. Rechts op de foto de toenmalige president Nic Hommel.

Zoals eerder in de media gepubliceerd zal de uitreiking van de Orde van de Gulden Humor dit jaar plaatsvinden in Eygelshoven. Deze hoge carnavalsonderscheiding zal worden uitgereikt aan Eurocommissaris Frans Timmermans.

Het is exact twintig jaar na dato dat de uitreiking van deze hoge onderscheiding plaatsvindt in Eygelshoven. De KV Burgerlust is er ook nu alles aan gelegen om er een geweldig feest van te maken voor de gasten die uit alle windrichtingen van Limburg aanwezig zullen zijn. De voorbereidingen lopen op volle toeren waarbij kosten nog moeite bespaard blijven.

Om meer aan de weet te komen over “ Wat is Gulden Humor”, “Broederschap Gulden Humor” en nog veel meer, is deze speciale website samengesteld.

Dit bijzondere feest wordt mede mogelijk gemaakt door Fransen Franken, Coscentra, Rabobank, Eldee Papier, Venetian Blinds, SUN24 en Vanderheijden Verpakkingen. Heeft u ook interesse voor sponsoring neem dan vrijblijvend contact op met Guido Frings 06-819 07 171 of Steffen Schneiders 06-512 08 066

Op dit moment zijn er nog géén nieuwsberichten te melden.